Cách xóa các dòng trống trong VS Code

Gần đây tôi đã phải làm việc với một tệp, trong VS Code, có một số dòng trống mà tôi muốn xóa tất cả cùng một lúc.

Chúng ta đang nói về hơn 700 dòng trống với một số văn bản ở giữa và tôi không muốn làm điều này theo cách thủ công.

Tôi là một lập trình viên, vì vậy tôi thà dành 5 phút để thực hiện một công việc dễ dàng hơn là dành cùng một khoảng thời gian để thực hiện một công việc khó chịu.

Tôi đã tìm kiếm một chút và thấy cách đơn giản này để làm như vậy: thay thế\n\nvới\n.

Remove empty lines in VS Code

Tôi đã chạy "thay thế tất cả" bên trong tệp và một nửa số dòng đã bị xóa. Vì vậy, tôi chạy nó một lần nữa và một lần nữa, và một lần nữa, cho đến khi tôi nhận được 1 dòng trống.

Cập nhật:\n\n+sẽ thay thế tất cả các dòng cùng một lúc mà không cần phải lặp lại thao tác