Cách mở VS Code từ dòng lệnh

Hướng dẫn đơn giản để cài đặt các công cụ dòng lệnh VS Code

Tôi đang viết bài đăng trên blog này vì tôi đang thiết lập một máy Mac mới và tôi gặp phải những thứ nhỏ nhặt mà tôi cho là đương nhiên nhưng chúng không khả dụng theo mặc định khi bạn cài đặt lần đầuMã VS(biên tập viên yêu thích của tôi!).

Tôi đã quá quen với việc đánh máycode foldernamebên trongthiết bị đầu cuốiđể mở một thư mục trong VS Code. Hoặc làcode filenameđể mở một tệp.

Hôm nay tôi đã làm điều này, tự động, nhưng lệnh không được tìm thấy!

Tôi phải vào VS Code, nhấn cmd-option-P (hoặc từ menu,View -> Command Palettevà tôi đã tìm kiếm "lệnh" và nó ở đó:

Shell Command: Install 'code' command in PATH

Tôi nhấn enter và lệnh hiện đã có sẵn trong thiết bị đầu cuối.

Chúc bạn viết mã vui vẻ!


Các hướng dẫn khác dành cho devtools: