Giao thức UDP

Tổng quan cấp cao về Giao thức sơ đồ người dùng

UDP,Giao thức Datagram của Người dùng, là một giao thức truyền, một sự thay thế cho TCP.

Sự khác biệt chính của nó so với TCP là nó không có kết nối.

Điều này ngụ ý rằng nó nhanh hơn, mỗi gói được gửi đi nhẹ hơn, vì nó không chứa tất cả thông tin cần thiết trong TCP và nó có quy trình bắt tay nhẹ hơn.

Hạn chế là UDP không đáng tin cậy như TCP.

Trong TCP, nếu một gói bị mất, giao thức có thể xử lý nó và gói đó sẽ được gửi lại.

Trong UDP, điều này không được tích hợp sẵn trong giao thức và phải được xử lý ở cấp cao hơn (được xây dựng trên nó). Không có kiểm tra tích hợp để kiểm soát xem một gói đã được nhận và nó có được nhận đúng cách hay không.

UDP đã được xác định trongRFC 768 in 1980.

Một số giao thức ứng dụng đáng chú ý nhất dựa trên lớp UDP làDNSvà DHCP, và quan trọng hơn là lớp cơ sở củaHTTP/3, phiên bản tiếp theo của HTTP.

Giao thức UDP sử dụng các cổng để cho phép giao tiếp giữa các tiến trình, như với TCP.


Các hướng dẫn khác về mạng: