Cấu trúc đối tượng với các kiểu trong TypeScript

tôi đang sử dụngTypeScripttrong Deno để xây dựng một dự án mẫu và tôi đã phải cấu trúc lại một đối tượng. Tôi đã quen với những kiến thức cơ bản về TypeScript nhưng đôi khi tôi gặp sự cố.

Cấu trúc đối tượng là một trong số đó.

Tôi muốn làm

const { name, age } = body.value

Tôi đã thử thêmstringnumbercác loại như thế này:

const { name: string, age: number } = body.value

Nhưng điều này đã không hoạt động. Nó rõ ràng đã hoạt động, nhưng trên thực tế, điều này đang chỉ địnhnametài sản chostringbiến, vàagegiá trị tài sản đối vớinumberBiến đổi.

Cú pháp chính xác là:

const { name, age }: { name: string; age: number } = body.value

Cách tốt nhất để tiếp cận điều này là tạo một loại hoặc giao diện cho dữ liệu đó:

interface Dog {
  name: string
  age: number
}

Sau đó, bạn có thể viết ở trên theo cách này, ngắn hơn:

const dog: Dog = body.value

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: