Cách chuyển hướng đến một URL trong Sapper

Tôi đã làm việc trên mộtSvelte+ Ứng dụng Sapper khi tôi có nhu cầu chuyển hướng đến một trang, có URL/spreadsheet/1, khi người dùng truy cập vào miền gốc/, thay vì hiển thị trang chủ.

Vì vậy, tôi đã mởsrc/routes/index.svelte, đã xóa mọi thứ trong tệp đó và tôi đã thêm mã này:

<script context="module">
  export async function preload(page, session) {
    return this.redirect(301, 'spreadsheet/1')
  }
</script>

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Svelte


Các hướng dẫn nhỏ gọn hơn: