Proxy ngược là gì?

Tìm hiểu proxy ngược là gì và nó hữu ích cho việc gì!

Khi chúng ta nói về máy chủ, chúng ta thường nghe đến thuật ngữ "proxy ngược".

Trong bài đăng này, tôi muốn giải thích proxy ngược là gì và nó hữu ích cho việc gì.

Đầu tiên chúng ta hãy nói về mộtỦy quyền. Proxy là một máy chủ chấp nhận kết nối từ các máy khách, máy chủ này đã chủ động cấu hình máy chủ proxy trên máy của họ, trong cài đặt mạng của họ.

Khi một máy khách thực hiện kết nối với một máy chủ, các yêu cầu luôn đi qua máy chủ proxy đó.

Thực hành này có một số cách sử dụng. Các công ty và tổ chức có thể thiết lập máy chủ proxy để lọc các kết nối, cung cấp bảo mật hơn và ghi lại lưu lượng truy cập. Nếu không sử dụng proxy, máy khách không thể kết nối với mạng bên ngoài. Máy chủ proxy cũng hữu ích để cung cấp quyền riêng tư và tránh các hạn chế mạng do chính phủ các nước áp đặt.

Aproxy ngượcmặt khác được thiết lập bởi máy chủ. Nó hoàn toàn minh bạch đối với khách hàng, họ không biết người trung gian này tồn tại, nhưng nó thực hiện một công việc rất hữu ích trên máy chủ, lọc các yêu cầu và gửi chúng đến dịch vụ thích hợp xử lý chúng.

Nó phổ biến vớisử dụng Nginx làm proxy ngượcvà có các dịch vụ được viết ví dụ như trong Node.js lắng nghe trên các cổng nội bộ, không thể truy cập từ bên ngoài.

Trong trường hợp này, Nginx đóng vai trò là trình xử lý yêu cầu chính và gửi các yêu cầu thích hợp, chẳng hạn như liên kết các thư mục con hoặc URL đặc biệt với các dịch vụ cụ thể.

Chúng ta có thể có 2 ứng dụng Node.js khác nhau làm 2 việc hoàn toàn khác nhau và người dùng không cần biết về điều đó.

Bên cạnh chức năng định tuyến này, vốn là thứ mà các nhà phát triển của chúng tôi chủ yếu sẽ sử dụng nó, các proxy ngược cũng rất tuyệt vời để lọc và bảo vệ khỏi các cuộc tấn công làm tường lửa, giới thiệu bộ nhớ đệm, để định cấu hình SSL, xử lý cân bằng tải, thử nghiệm A / B, và nhiều hơn nữa.


Các hướng dẫn khác về mạng: