Giới thiệu về Redis

Redislà một phần mềm Mã nguồn mở tuyệt vời có thể phục vụ các nhu cầu khác nhau trong Ứng dụng web.

Redis là gì?

Nó là mộtCơ sở dữ liệu NoSQL, và đặc biệt là mộtkho khóa / giá trị. Nó có thể được sử dụng với bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, vì nó không phải là công nghệ dành riêng cho JavaScript - nó được viết bằng C.

Chúng tôi có thể lưu trữ các giá trị và liên kết chúng với một khóa, sau đó truy xuất chúng.

Một trong những tính năng đặc biệt của nó làhiệu suất cao. Hiệu suất cao được cung cấp bởi một trong những đặc điểm chính của nó: đó làtrong trí nhớcơ sở dữ liệu. Dữ liệu được lưu giữ, lưu trữ và truy cập trong bộ nhớ thay vì được ghi vào cơ sở dữ liệu.

Hầu hết các cơ sở dữ liệu giữ dữ liệu được lưu trữ trên đĩa và chúng tối ưu hóa bằng cách giữ một bộ đã lưu trong bộ nhớ.

Redis làm ngược lại: nó giữ dữ liệu trong bộ nhớ.

Theo mặc định, Redis lưu ảnh chụp nhanh của tập dữ liệu được lưu trữ vào đĩa và bạn có thể định cấu hình chi tiết về cách điều này xảy ra và nơi dữ liệu được lưu trữ.

Redis là một trong những công cụ yêu thích của tôi vì tính linh hoạt của nó. Bạn có nhiều quyền tự do trong cách lưu trữ và quản lý lưu trữ dữ liệu và nó có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Điều này cũng là do đây là cơ sở dữ liệu NoSQL, có nghĩa là nó rất linh hoạt so với PostgreSQL hoặc các cơ sở dữ liệu dựa trên SQL và lược đồ khác.

Nó thường được sử dụng như một cơ chế lưu trữ bộ nhớ cache, nhưng cũng như một môi giới tin nhắn, một cách để giao tiếp giữa các quy trình và ứng dụng khác nhau.

Tiếp tục tại đây:


Các bài hướng dẫn về redis khác: