Lộ trình học React

React là một thư viện JavaScript nhằm mục đích đơn giản hóa việc phát triển các giao diện trực quan. Tìm hiểu lý do tại sao nó rất phổ biến và nó giải quyết những vấn đề gì.

React là mộtJavaScriptthư viện nhằm mục đích đơn giản hóa việc phát triển các giao diện trực quan.

Được phát triển tại Facebook và phát hành ra toàn thế giới vào năm 2013, nó thúc đẩy một số ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp năng lượng cho Facebook và Instagram trong số nhiều ứng dụng khác.

Mục tiêu chính của nó là giúp bạn dễ dàng suy luận về một giao diện và trạng thái của nó tại bất kỳ thời điểm nào, bằng cách chia giao diện người dùng thành một tập hợp các thành phần.

React được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web một trang.

Tôi đã viết một số tài nguyên và hướng dẫn trên blog này liên quan đến React.

Tôi đã thu thập tất cả chúng trong Sổ tay React, một tài nguyên miễn phí hữu íchbạn có thể tải xuống trên trang này.

Lấy nó bây giờ!

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: