Sử dụng SASS trong React

Cách sử dụng SASS để tạo kiểu ứng dụng React

Khi bạn xây dựng một ứng dụng React bằng cách sử dụngcreate-react-app, bạn có nhiều lựa chọn theo ý của mình khi nói đến việc tạo kiểu.

Tất nhiên, nếu không sử dụngcreate-react-app, bạn có tất cả các lựa chọn trên thế giới, nhưng chúng tôi giới hạn cuộc thảo luận ởcreate-react-app-cung cấp tùy chọn.

Bạn có thể tạo kiểu bằng cách sử dụng các lớp đơn giản và tệp CSS, sử dụng thuộc tính kiểu hoặc Mô-đun CSS, để bắt đầu.

SASS / SCSS là một tùy chọn rất phổ biến, được nhiều nhà phát triển yêu thích.

Bạn có thể sử dụng nó mà không cần bất kỳ cấu hình nào, bắt đầu bằngcreate-react-app 2.

Tất cả những gì bạn cần là.sasshoặc là.scssvà bạn chỉ cần nhập nó vào một thành phần:

import './styles.scss'

Bạn có thể xem một ví dụ về nó hoạt động tạihttps://codesandbox.io/s/18qq31rp3.