React, cách chuyển đạo cụ sang các thành phần con

Làm thế nào để chuyển tất cả các đạo cụ mà một component nhận được từ cha mẹ của nó, cho các thành phần con của chính nó, trong React

Giả sử bạn có một hệ thống phân cấp các thành phần, trong đó bạn chuyển các đạo cụ từ một thành phần trên cùng và bạn cần phải chuyển các đạo cụ đó không thay đổi cho các thành phần con. Nó xảy ra nhiều lần và bạn không thực sự muốn làm như thế này:

const IntermediateComponent = (props) => {
  return (
    <ChildComponent prop1={props.prop1} prop2={props.prop2} />
  )
}

thay vào đó, bạn muốn chuyển tất cả các đạo cụ, bất kể tên của chúng.

Bạn có thể làm như vậy vớinhà điều hành trải rộng:

const IntermediateComponent = (props) => {
  return (
    <ChildComponent {...props} />
  )
}

Cú pháp này dễ nhìn hơn nhiều, ít bị lỗi hơn nhiều và nó cho phép linh hoạt, vì bạn không cần phải thay đổi tên đạo cụ hoặc thêm đạo cụ trong thành phần trung gian khi bạn thay đổi chúng.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: