Cách chuyển một tham số cho các trình xử lý sự kiện trong React

Tìm hiểu cách truyền một tham số cho các sự kiện onClick chẳng hạn, mà không cần gọi phương thức trên mount

Khi bạn làm việc trên một thành phần chức năng React, bạn có thể cần phải đính kèm một sự kiện vào onClick (hoặc các sự kiện khác).

Bạn thường làm:

<button onClick={addBill}>Add</button>

Nhưng nếu bạn phải truyền một tham số thì sao? Giả sử bạn có một danh sách các hóa đơn và bạn muốn xóa một hóa đơn bằng cách nhấp vào "X" bên cạnh nó.

Bạn không thể làm:

<button onClick={removeBill(index)}>𝗫</button>

bởi vì biểu thức bên trong onClick sẽ được thực thi trên mount. Thao tác này sẽ xóa tất cả các hóa đơn trong danh sách, ngay sau khi ứng dụng được khởi động.

Thay vào đó, đây là những gì bạn cần làm, sử dụng các hàm mũi tên:

<button onClick={() => removeBill(index)}>𝗫</button>

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay React


Các hướng dẫn về phản ứng khác: