Thư viện chuẩn Python

Python thể hiện rất nhiều chức năng tích hợp thông quathư viện tiêu chuẩn.

Thư viện tiêu chuẩn là một bộ sưu tập khổng lồ của tất cả các loại tiện ích, từ tiện ích toán học đến gỡ lỗi để tạo giao diện người dùng đồ họa.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các mô-đun thư viện tiêu chuẩn tại đây:https://docs.python.org/3/library/index.html

Một số mô-đun quan trọng là:

 • mathcho các tiện ích toán học
 • recho các biểu thức chính quy
 • jsonlàm việc với JSON
 • datetimelàm việc với ngày tháng
 • sqlite3sử dụng SQLite
 • oscho các tiện ích Hệ điều hành
 • randomđể tạo số ngẫu nhiên
 • statisticscho các tiện ích thống kê
 • requestsđể thực hiện các yêu cầu mạng HTTP
 • httpđể tạo máy chủ HTTP
 • urllibđể quản lý các URL

Hãy giới thiệu cách làmsử dụngmột mô-đun của thư viện tiêu chuẩn. Bạn đã biết cách sử dụng các mô-đun bạn tạo, nhập từ các tệp khác trong thư mục chương trình.

Điều đó cũng tương tự với các mô-đun được cung cấp bởi thư viện tiêu chuẩn:

import math

math.sqrt(4) # 2.0

hoặc là

from math import sqrt

sqrt(4) # 2.0

Chúng tôi sẽ sớm khám phá từng mô-đun quan trọng nhất để hiểu những gì chúng tôi có thể làm với chúng.


Các hướng dẫn về python khác: