Bộ định dạng và Linters mã dành cho nhà phát triển web

Có rất nhiều công cụ trực tuyến giúp bạn định dạng mã hoặc lint. Bài đăng này liệt kê nhiều cái hữu ích nhất cho HTML, CSS và JavaScript