Cách sử dụng gói npm trong Netlify Functions

Khởi tạo tệp package.json trong thư mục gốc của dự án của bạn:

npm init -y

Sau đó cài đặt bất kỳ gói npm nào bạn cần, ví dụ:

npm install axios

Một thư mục node_modules và một tệp package-lock.json sẽ được tạo. Cam kết cả hai (có, bạn cần thêmnode_modulesnội dung vào kho lưu trữ mà bạn muốn triển khai, cố gắng giữ cho phần phụ thuộc của bạn càng ít càng tốt)

Đó là nó. Bây giờ bạn có thể truy cập các gói npm đó bằng cách sử dụngrequire()trong của bạnNetlify các chức năng.


Các hướng dẫn dịch vụ khác: