Ngôn ngữ được gõ nhẹ so với ngôn ngữ được gõ mạnh

Sự khác biệt chính giữa việc sử dụng ngôn ngữ được đánh máy lỏng lẻo so với các ngôn ngữ được đánh máy mạnh

Trong lập trình, chúng tôi gọi là một ngôn ngữđánh máy lỏng lẻokhi bạn không phải chỉ định rõ ràng các loại biến và đối tượng.

Agõ mạnhngược lại ngôn ngữ muốn các loại được chỉ định.

Có những ưu và khuyết điểm, bạn có thể tranh luận mãi nhưng thực tế là cả hai cách tiếp cận đều tuyệt vời, trong bối cảnh và cách sử dụng dự định của chúng.

JavaScript được gõ lỏng lẻo. Bạn không cần phải nói rằng một chuỗi là một chuỗi, cũng như bạn không thể yêu cầu một hàm chấp nhận một số nguyên làm tham số của nó.

Điều này mang lại cho JavaScript rất nhiều tính linh hoạt. Tính linh hoạt cho phép bạn di chuyển nhanh hơn, thay đổi mọi thứ nhanh chóng, lặp lại với tốc độ nhanh hơn.

Thay vào đó, một hệ thống kiểu mạnh cung cấp nhiều cấu trúc hơn cho một chương trình và đó là một trợ giúp tuyệt vời, chẳng hạn như khi làm việc theo nhóm, khi một lập trình viên duy nhất không thể thực sự có tất cả cơ sở mã khi làm việc trên nó và có các kiểu giúp giữ mã quản lý được.

Đây là điển hình của các ngôn ngữ biên dịch (trong khi các ngôn ngữ động nổi tiếng như JavaScript, Python và Ruby được gõ lỏng lẻo).

Bạn đánh đổi một số tính linh hoạt mà một ngôn ngữ được đánh máy lỏng lẻo mang lại cho bạn để có được sự bảo mật và tin tưởng hơn vào cơ sở mã.

Trình biên dịch nhờ các kiểu có thể phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch, thay vì trong thời gian chạy, giúp việc viết mã theo ý bạn trở nên đơn giản hơn (và làm cho giai đoạn thử nghiệm dễ dàng hơn một chút, mặc dù không có gì có thể làm cho chương trình của bạn trở nên hoàn hảo).

TypeScriptlà một ví dụ tuyệt vời về một ngôn ngữ được đánh máy mạnh. Nó biên dịch sang JavaScript, mang lại cho bạn lợi ích của nền tảng JavaScript cộng với những lợi thế dự kiến của các loại. C, Go, Java và Swift là những ví dụ tuyệt vời về các ngôn ngữ được đánh máy mạnh.

Tất nhiên, được gõ lỏng lẻo không có nghĩa là bạn không có các loại, như bạn có thể thấy trongCác loại JavaScriptbài đăng. Bạn chỉ sử dụng các kiểu một cách ngầm, với những ưu và khuyết điểm mà bạn tưởng tượng.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: