Các lệnh Linux: whoami

Hướng dẫn nhanh vềwhoamilệnh, được sử dụng để in tên người dùng hiện tại

Kiểuwhoamiđể in tên người dùng hiện đã đăng nhập vào phiên đầu cuối:

Lưu ý: điều này khác vớiwho am ilệnh in thêm thông tin

Cácwhoamilệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: