Các lệnh Linux: cái nào

Hướng dẫn nhanh vềwhichlệnh, được sử dụng để hiển thị nơi lệnh được lưu trữ

Giả sử bạn có một lệnh mà bạn có thể thực thi, vì nó nằm trong đường dẫn của shell, nhưng bạn muốn biết nó nằm ở đâu.

Bạn có thể làm như vậy bằng cách sử dụngwhich. Lệnh sẽ trả về đường dẫn đến lệnh được chỉ định:

whichsẽ chỉ hoạt động đối với các tệp thực thi được lưu trữ trên đĩa, không phải bí danh hoặc các hàm shell tích hợp.

Cácwhichlệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: