Các lệnh Linux: gõ

Hướng dẫn nhanh vềtype, được sử dụng để xác địnhTốt bụngcủa một lệnh

Một lệnh có thể là một trong 4 loại đó:

  • một thực thi
  • một chương trình tích hợp shell
  • một hàm shell
  • bí danh

Cáctypelệnh có thể giúp tìm ra điều này, trong trường hợp chúng tôi muốn biết hoặc chúng tôi chỉ tò mò. Nó sẽ cho bạn biết lệnh sẽ được diễn giải như thế nào.

Đầu ra sẽ phụ thuộc vào trình bao được sử dụng. Đây là Bash:

Đây là Zsh:

Đây là Cá:

Một trong những điều thú vị nhất ở đây là đối với bí danh, nó sẽ cho bạn biết bí danh là gì. Bạn có thể nhìn thấyllbí danh, trong trường hợp của Bash và Zsh, nhưng Fish cung cấp nó theo mặc định, vì vậy nó sẽ cho bạn biết đó là một hàm shell được tích hợp sẵn.

Cáctypelệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: