Các lệnh Linux: nohup

Hướng dẫn nhanh vềnohuplệnh, được sử dụng để chạy một lệnh không kết thúc khi thiết bị đầu cuối bị ngắt

Đôi khi bạn phải chạy một quá trình lâu dài trên một máy từ xa, và sau đó bạn cần phải ngắt kết nối.

Hoặc bạn chỉ muốn ngăn lệnh bị tạm dừng nếu có bất kỳ sự cố mạng nào giữa bạn và máy chủ.

Cách để thực hiện một lệnh chạy ngay cả sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng phiên với máy chủ là sử dụngnohupchỉ huy.

Sử dụngnohup <command>để cho phép quá trình tiếp tục hoạt động ngay cả sau khi bạn đăng xuất.

Cácnohuplệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: