Các lệnh Linux: mkdir

Hướng dẫn nhanh về lệnh mkdir, được sử dụng để tạo thư mục

Bạn tạo các thư mục bằng cách sử dụngmkdirchỉ huy:

mkdir fruits

Bạn có thể tạo nhiều thư mục bằng một lệnh:

mkdir dogs cars

Bạn cũng có thể tạo nhiều thư mục lồng nhau bằng cách thêm-pLựa chọn:

mkdir -p fruits/apples

Các tùy chọn trong lệnh UNIX thường có dạng này. Bạn thêm chúng ngay sau tên lệnh và chúng thay đổi cách lệnh hoạt động. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều tùy chọn.

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn mà một lệnh hỗ trợ bằng cách nhậpman <commandname>. Hãy thử ngay bây giờ vớiman mkdirví dụ (nhấnqchìa khóa để esc trang man). Trang người đàn ông là trợ giúp tuyệt vời được tích hợp sẵn cho UNIX.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: