Các lệnh Linux: killall

Hướng dẫn nhanh vềkillalllệnh, được sử dụng để gửi tín hiệu đến nhiều quy trình hiện đang chạy

Tương tự nhưkillchỉ huy,killallthay vì gửi tín hiệu đến một id quy trình cụ thể sẽ gửi tín hiệu đến nhiều quy trình cùng một lúc.

Đây là cú pháp:

killall <name>

Ở đâunamelà tên của một chương trình. Ví dụ: bạn có thể có nhiều trường hợp củatopchương trình đang chạy, vàkillall topsẽ chấm dứt tất cả.

Bạn có thể chỉ định tín hiệu, như vớikill(và kiểm trakillhướng dẫn để đọc thêm về các loại tín hiệu cụ thể mà chúng tôi có thể gửi), ví dụ:

killall -HUP top

Lệnh này hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất kỳ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: