Các lệnh Linux: rõ ràng

Hướng dẫn nhanh vềclear, được sử dụng để xóa màn hình của thiết bị đầu cuối.

Kiểuclearđể xóa tất cả các lệnh trước đó đã được chạy trong thiết bị đầu cuối hiện tại.

Màn hình sẽ rõ ràng và bạn sẽ chỉ thấy lời nhắc ở trên cùng:

Lưu ý: lệnh này có một phím tắt tiện dụng:ctrl-L

Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ mất quyền truy cập vào cuộn để xem kết quả của các lệnh trước đó đã nhập.

Vì vậy, bạn có thể muốn sử dụngclear -xthay vào đó, thao tác này vẫn xóa màn hình, nhưng cho phép bạn quay lại để xem tác phẩm trước đó bằng cách cuộn lên.

Cácclearlệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: