Các lệnh Linux: bg

Hướng dẫn nhanh vềbglệnh, được sử dụng để tiếp tục công việc đã bị tạm ngừng

Khi một lệnh đang chạy, bạn có thể tạm ngưng nó bằng cách sử dụngctrl-Z.

Lệnh sẽ ngay lập tức dừng và bạn quay trở lại thiết bị đầu cuối shell.

Bạn có thể tiếp tục thực hiện lệnh ở chế độ nền, vì vậy nó sẽ tiếp tục chạy nhưng sẽ không ngăn bạn thực hiện công việc khác trong thiết bị đầu cuối.

Trong ví dụ này, tôi có 2 lệnh bị dừng:

tôi có thể chạybg 1 to resume in the background the execution of the job #1.

Tôi cũng có thể nóibgmà không có bất kỳ tùy chọn nào, vì mặc định là chọn công việc số 1 trong danh sách.

Cácbglệnh hoạt động trên Linux, macOS, WSL và bất cứ nơi nào bạn có môi trường UNIX

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay lệnh Linux


Thêm các hướng dẫn về cli: