Toán tử JavaScript `in`

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về JavaScriptinNhà điều hành

Cácintoán tử khá hữu ích. Nó cho phép chúng ta kiểm tra xem một đối tượng có thuộc tính hay không.

Toán tử này trả vềtruenếu toán hạng đầu tiên là thuộc tính của đối tượng được truyền ở bên phải hoặc thuộc tính của một trong các tổ tiên của nó trong chuỗi nguyên mẫu của nó.

Nếu không nó sẽ trở lạifalse.

Thí dụ:

class Car {
  constructor() {
    this.wheels = 4
  }
}
class Fiesta extends Car {
  constructor() {
    super()
    this.brand = 'Ford'
  }
}

const myCar = new Fiesta() ‘brand’ in myCar //true ‘wheels’ in myCar //true

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: