Cách nhận giá trị của thuộc tính CSS trong JavaScript

Giả sử bạn muốn tìm nạp giá trị của thuộc tính CSS trong một trang web, thuộc tính này được đặt bằng biểu định kiểu. Làm thế nào bạn có thể làm như vậy?

Giả sử bạn muốn lấy giá trị của mộtCSStrong một trang web, một thuộc tính được đặt bằng biểu định kiểu.

Cácstylethuộc tính của một phần tử không trả về nó, vì nó chỉ liệt kê các thuộc tính CSS được xác định theo kiểu nội tuyến hoặc động.

Không phải là các thuộc tính được xác định trong một biểu định kiểu bên ngoài.

Vậy bạn sẽ làm sao? Sử dụnggetComputedStyle(), một chức năng toàn cục:

const element = document.querySelector('.my-element')
const style = getComputedStyle(element)
style.backgroundColor //the RGB value

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: