Toán tử phủ định kép là gì !! làm trong JavaScript?

Bạn có thể tìm thấy!!toán tử được sử dụng trong tự nhiên. Nó có nghĩa là gì?

Giả sử bạn có một biểu thức, nó cho bạn một kết quả.

Bạn muốn kết quả này là một boolean. Hoặctruehoặc làfalse.

Không phải là một chuỗi, 0, một chuỗi rỗng, không xác định, NaN hoặc bất cứ thứ gì.truehoặc làfalse.

Các!!nhà điều hành làm điều đó.

Và trong thực tế, đó là hai toán tử phủ định nối tiếp nhau. Không có!!toán tử trong JavaScript. Nhưng có!.

Đầu tiên nó phủ định kết quả của biểu thức, sau đó nó lại phủ định nó. Theo cách này nếu bạn có một số khác 0, một chuỗi, một đối tượng, một mảng hoặc bất kỳ thứ gì trung thực, bạn sẽ nhận đượctruetrở lại.

Nếu không bạn sẽ nhận đượcfalse.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: