Chúng ta có thể truy cập giá trị thuộc tính của một đối tượng bằng những cách nào?


Giả sử bạn có đối tượng này:

const dog = {
  name: 'Roger'
}

Để nhận được giá trị củaname, bạn có thể sử dụng cú pháp dấu chấm, như sau:

dog.name

Hoặc bạn có thể sử dụngdấu ngoặc vuông truy cập thuộc tínhcú pháp:

dog['name']

Điều này đặc biệt hữu ích khi thuộc tính không có tên biến hợp lệ, nhưthe name:

const dog = {
  'the name': 'Roger'
}

dog[‘the name’]

và nó cũng rất hữu ích khi bạn không biết trước tên thuộc tính và bạn đánh giá nó theo chương trình, như trong ví dụ này lặp lại qua các tên thuộc tính đối tượng:

const dog = {
  'the name': 'Roger'
}

for (const [key, value] of Object.entries(dog)) { console.log(value) }

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: