Cách chuyển nhiều tham số cho một phần trong Hugo

Làm cách nào để bạn chuyển nhiều tham số cho một phần trong Hugo? Nó không đơn giản như nó có vẻ, bạn cần phải sử dụng một thủ thuật. Hãy cùng tìm hiểu.

Tôi sử dụng Hugo để quản lý trang web này. Nó khá tuyệt.

Một điều khiến tôi gặp khó khăn hôm nay là chuyển 2 tham số thành một phần.

Vì một phần nào đó, tôi không thể truy cập.Site.Pagesđể có được danh sách các trang của trang web (do các vấn đề về phạm vi), tôi phải tạo một từ điển và điền vào nó với 2 mục:

{{ partial "my-partial.html" (dict "context" . "pages" $.Site.Pages) }}

Chìa khóa ở đây là vượt qua(dict "context" . "pages" $.Site.Pages)dưới dạng tham số, thay vì.như bạn thường làm với tiệc tùng.

Bây giờ bên trong một phần, thay vì sử dụng.để truy cập các biến ngữ cảnh hiện tại mà bạn sử dụng.context.

Và để truy cập giá trị được chỉ định chopages, Tôi muốn sử dụng.pages.

Tất nhiên, bạn cũng có thể vượt qua nhiều mục. Chỉ cần thêm các mục khác vàodict.