Thẻ HTML `figure`

Khám phá những điều cơ bản về cách làm việc với HTMLfigurenhãn

Thường được sử dụng cùng vớicácimgnhãnfigurenhãn.

figurelà thẻ ngữ nghĩa thường được sử dụng khi bạn muốn hiển thị hình ảnh kèm theo chú thích. Bạn sử dụng nó như thế này:

<figure>
    <img src="dog.png"
         alt="A nice dog">
    <figcaption>A nice dog</figcaption>
</figure>

Cácfigcaptionthẻ bao bọc văn bản chú thích.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay HTML


Các hướng dẫn html khác: