Cách cập nhật Pi-hole

Tôi đã cài đặt của tôiRaspberry Pinhư một trình chặn quảng cáo trên toàn mạng vớiLỗ Pi.

Nó hoạt động tuyệt vời.

Đôi khi cần phải cập nhật phần mềm Pi-hole vì các bản phát hành mới được cập nhật, v.v.

Bạn sẽ thấy thông báo này ở cuối giao diện quản trị Pi-hole:

Bạn có thể cập nhật nó theo cách thủ công bằng cách đăng nhập Raspberry Pi, sử dụng VNC hoặc SSH, sau đó chạy

pihole -up

chỉ huy.

Và phiên bản sẽ được cập nhật:

Bạn có thể thiết lập một tập lệnh để chạypihole -uptheo thời gian tự động, sử dụng một công việc cron.

Chạycrontab -evà sau đó ở dưới cùng thêm

0 6 * * * pihole -up

to run it every day at 6am.