Cách cắt số 0 ở đầu một số trong JavaScript

Nếu bạn có một số có số 0 đứng đầu, như 010 hoặc 02, làm cách nào để xóa số 0 đó?

Nếu bạn có một số với số 0 ở đầu, như010hoặc là02, làm thế nào để loại bỏ số 0 đó?

Có nhiều cách khác nhau.

Rõ ràng nhất là sử dụngparseInt():

parseInt(number, 10)

10 là cơ số và phải luôn được chỉ định để tránh sự mâu thuẫn giữa các trình duyệt khác nhau, mặc dù một số công cụ hoạt động tốt khi không có nó.

Một cách khác là sử dụng+toán tử một ngôi:

+number

Đó là những giải pháp đơn giản nhất.

Bạn cũng có thể đibiểu hiện thông thườngtuyến đường, như thế này:

number.replace(/^0+/, '')

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: