Cách giải quyết lỗi số nhận dạng không mong muốn khi nhập mô-đun trong JavaScript

Lời khuyên của tôi về cách giải quyết vấn đề này mà tôi gặp phải

Nếu bạn đang sử dụngimportđể nhập các tệp khác nhau trong ứng dụng JavaScript của bạn, bạn có thể thấy trình duyệt cung cấp cho bạn lỗi này:Số nhận dạng không mong muốn.

Unexpected identifier

Tại sao? Và làm thế nào bạn có thể làm cho các mô-đun ES6 hoạt động trong các trình duyệt?

Bạn chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ: thay vì tải tệp JavaScript điểm nhập chính của bạn bằng cách sử dụng

<script src="index.js"></script>

thêm vàotype="module":

<script type="module" src="index.js"></script>

và mọi thứ bây giờ sẽ hoạt động tốt.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: