Cách xóa ký tự đầu tiên của chuỗi trong JavaScript

Giả sử bạn có một chuỗi và bạn muốn xóa ký tự đầu tiên trong đó.

Làm thế nào bạn có thể làm như vậy?

Một giải pháp dễ dàng là sử dụngslice()phương pháp, vượt qua1dưới dạng tham số:

const text = 'abcdef'
const editedText = text.slice(1) //'bcdef'

Lưu ý rằngslice()phương thức không sửa đổi chuỗi ban đầu.

Nó tạo ra một chuỗi mới, đây là lý do tại sao tôi gán nó cho một biến mới trong ví dụ trên.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: