Cách xóa tệp bằng Node.js

Khám phá cách xóa tệp khỏi hệ thống tệp với Node.js

Làm cách nào để xóa tệp khỏi mục tệp bằng Node.js?

Node cung cấp một phương thức đồng bộ và một phương thức không đồng bộ thông quafsmô-đun tích hợp sẵn.

Không đồng bộ làfs.unlink().

Đồng bộ làfs.unlinkSync().

Sự khác biệt rất đơn giản: lệnh gọi đồng bộ sẽ khiến mã của bạn bị chặn và đợi cho đến khi tệp đã được xóa. Hàm không đồng bộ sẽ không chặn mã của bạn và sẽ gọi hàm gọi lại sau khi tệp đã bị xóa.

Đây là cách sử dụng 2 chức năng đó:

fs.unlinkSync():

const fs = require('fs')

const path = ‘./file.txt’

try { fs.unlinkSync(path) //file removed } catch(err) { console.error(err) }

fs.unlink():

const fs = require('fs')

const path = ‘./file.txt’

fs.unlink(path, (err) => { if (err) { console.error(err) return }

//file removed })

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: