Cách lấy vị trí cuộn của một phần tử trong JavaScript

Khi bạn đang xây dựng giao diện người dùng trong trình duyệt, bạn có thể có một phần tử có thể được cuộn và bạn cần biết cách cuộn ngang và dọc mà nó hiện có.

Làm thế nào bạn có thể làm điều đó?

Khi bạn có phần tử, bạn có thể kiểm trascrollLeftscrollToptính chất.

Các0, 0vị trí luôn được tìm thấy ở góc trên cùng bên trái, vì vậy bất kỳ thao tác cuộn nào cũng liên quan đến vị trí đó.

Thí dụ:

const container = document.querySelector('. container')
container.scrollTop
container.scrollLeft

Các thuộc tính đó được đọc / ghi, vì vậy bạn cũng có thểbộvị trí cuộn:

const container = document.querySelector('. container')
container.scrollTop = 1000
container.scrollLeft = 1000

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: