Cách lấy n mục đầu tiên trong một mảng trong JS

Với một mảng JavaScript, làm cách nào để bạn chỉ lấy X mục đầu tiên của nó?

Sử dụng cài sẵnslice()phương thức đi kèm với mỗi cá thể mảng:

const arrayToCut = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

const n = 5 //get the first 5 items const newArray = arrayToCut.slice(0, n)

Lưu ý rằng mảng ban đầu không được sửa đổi trong thao tác này.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: