Cách lấy tên của tất cả các tệp trong một thư mục trong Node

Dưới đây là cách liệt kê các tệp / thư mục chứa trong một thư mục trong hệ thống tệp bằng Node.js:

const fs = require('fs')

const dir = ‘/Users/flavio/folder’ const files = fs.readdirSync(dir)

for (const file of files) { console.log(file) }

Khi bạn có tham chiếu tệp, bạn có thể lấy thông tin chi tiết của nó bằng cách sử dụng

const path = require('path')

//… //inside the for loop const stat = fs.lstatSync(path.join(dir, file))

Điều này rất hữu ích để phân biệt các tệp với các thư mục, chẳng hạn như sử dụngstat.isDirectory()phương pháp.

fspathlà các mô-đun tích hợp sẵn, không cần cài đặt chúng bằng npm

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay Node.js


Các hướng dẫn nút khác: