Cách lấy URL hiện tại trong JavaScript

Tìm hiểu các cách JavaScript cung cấp cho bạn để lấy URL hiện tại được mở trong trình duyệt

Để lấy URL hiện tại của trang bạn đã mở trong trình duyệt bằng JavaScript, bạn có thể dựa vàolocationthuộc tính được trình duyệt hiển thị trênwindowvật:

window.location

Từwindowlà đối tượng toàn cục trong trình duyệt, thuộc tính có thể được tham chiếu là

location

Đây là mộtVị tríđối tượng có nhiều thuộc tính của riêng nó:

window.location

URL trang hiện tại được hiển thị trong

location.href

Các thuộc tính khác củalocationcung cấp thông tin hữu ích:

Sự miêu tả
location.hostname tên máy chủ
location.origin nguồn gốc
location.hash băm, phần theo sau ký hiệu băm #
location.pathname con đường
location.port cảng
location.protocol giao thức
location.search chuỗi truy vấn

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: