JavaScript, cách xuất một hàm

Cách xuất một hàm từ tệp JavaScript

Trong JavaScript, chúng ta có thể tách một chương trình thành các tệp riêng biệt. Làm cách nào để chúng ta tạo một hàm chúng ta xác định trong một tệp có sẵn cho các tệp khác?

Bạn thường viết một hàm, như sau:

function sum(a, b) {
  return a + b
}

và bạn có thể cung cấp nó cho bất kỳ tệp nào khác bằng cú pháp sau:

export default sum

Chúng tôi gọi nó là mộtxuất mặc định.

Các tệp cần chức năng được xuất sẽ nhập nó bằng cú pháp sau:

import sum from 'myfile'

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: