Cách tạo chuỗi nhiều dòng trong JavaScript

Khám phá cách tạo chuỗi nhiều dòng

JavaScript chưa bao giờ có một cách thực sự tốt để xử lý các chuỗi nhiều dòng, cho đến năm 2015 khi ES6 được giới thiệu, cùng vớichữ mẫu.

Các ký tự mẫu là các chuỗi được phân tách bằng dấu gạch ngược, thay vì dấu phân cách dấu nháy đơn / kép bình thường.

Chúng có một tính năng độc đáo: chúng cho phép các chuỗi nhiều dòng:

const multilineString = `A string
on multiple lines`

const anotherMultilineString = Hey </span><span style="color:#e6db74">this is cool </span><span style="color:#e6db74">a multiline </span><span style="color:#e6db74">st </span><span style="color:#e6db74">r </span><span style="color:#e6db74">i </span><span style="color:#e6db74">n </span><span style="color:#e6db74">g </span><span style="color:#e6db74">! </span><span style="color:#e6db74">

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: