Làm cách nào để kiểm tra xem một hộp kiểm đã được chọn bằng JavaScript hay chưa?

Tìm hiểu cách kiểm tra trạng thái của một hộp kiểm, xem nó có được chọn hay không, bằng cách sử dụng JavaScript

Kiểm tracheckedthuộc tính của phần tử.

Giả sử bạn có hộp kiểm này:

<input type="checkbox" class="checkbox" />

Bạn có thể xem nếu nó được kiểm tra bằng cách sử dụng

document.querySelector('.checkbox').checked

Bạn cũng có thể kiểm tra nếu đang tìm kiếm.checkbox:checkedkhông trở lạinull:

document.querySelector('.checkbox:checked') !== null

nhưng tôi nghĩ đang tìm kiếm.checkedsạch hơn.

Không được dùnggetAttribute()tìm kiếmcheckedgiá trị thuộc tính, bởi vì điều đó luôn đúng nếu hộp kiểm được chọn theo mặc định theo cách này:

<input type="checkbox" checked />

Cũng không kiểm travaluecủa một phần tử hộp kiểm. Nó luôn luônon, bất kể hộp kiểm có được chọn hay không.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn khác về trình duyệt: