Cách thoát khỏi vòng lặp for trong JavaScript

Tìm hiểu những cách bạn có thể sử dụng để thoát khỏi vòng lặp for hoặc for… of trong JavaScript

Nói rằng bạn có mộtforvòng:

const list = ['a', 'b', 'c']
for (let i = 0; i < list.length; i++) {
  console.log(`${i} ${list[i]}`)
}

Nếu bạn muốn phá vỡ một lúc nào đó, hãy nói khi bạn đạt đến phần tửb, bạn có thể dùngbreaktuyên bố:

const list = ['a', 'b', 'c']
for (let i = 0; i < list.length; i++) {
  console.log(`${i} ${list[i]}`)
  if (list[i] === 'b') {
    break
  }
}

Bạn có thể dùngbreakcũng để thoát ra khỏi vòng lặp for..of:

const list = ['a', 'b', 'c']

for (const value of list) { console.log(value) if (value === ‘b’) { break } }

Lưu ý: không có cách nào để thoát ra khỏiforEachvòng lặp, vì vậy (nếu bạn cần) sử dụngforhoặc làfor..of.

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay dành cho Người mới bắt đầu JavaScript


Các hướng dẫn js khác: