Giấy phép GPL

Tổng quan nhanh về Giấy phép GPL

Là một nhà phát triển, bạn có thể sử dụng RẤT NHIỀU thư viện và phần mềm được cấp phép dưới dạng GPL.

Trong bài đăng này, tôi muốn cung cấp tổng quan cấp cao về giấy phép này, cho bạn biết những gì bạncó thể làm đượcvới phần mềm GPL, những gì bạnkhông thể làmvới phần mềm GPL và những gì bạnphải làmkhi bạn dựa vào nó.

Về mặt lịch sử, GPL là cốt lõi của phần mềm Nguồn mở. Ban đầu nó được tạo ra bởi Richard Stallman vào năm 1989 để sử dụng trongDự án GNU, một phiên bản phần mềm miễn phí của Hệ điều hành UNIX, là phiên bản độc quyền.

Kể từ khi được giới thiệu, GNU đã có một tác động to lớn đến ngành công nghiệp của chúng tôi. Máy chủ và máy tính mà chúng tôi nói chạy “Linux” thực sự chạy hệ thống GNU / Linux. Linux là hạt nhân (“lõi”), và một phần lớn của những gì xung quanh hạt nhân được cấu tạo bởi phần mềm được xây dựng dưới ô Dự án GNU nhưBashvà thư viện GNU C. Danh sách đầy đủ các gói GNU làrất dàivà bao gồm các đá quý mà bạn có thể sẽ sử dụng như wget, nano, gcc, gimp, emacs, gtk +, v.v.

Lưu ý: Android sử dụng Linux làm hạt nhân của nó, nhưng không bao gồm phần mềm GNU và bao gồm phần mềm độc quyền ở trên cùng, điều này làm cho nórấtkhác với các bản phân phối GNU / Linux trên máy tính để bàn. Ngoài ra, các phần Nguồn mở của Android được cấp phép theo Giấy phép Apache 2.0, không phải GPL.

Lưu ý: bài viết này nói về phiên bản mới nhất của giấy phép GPL, v3. Ở phần cuối, bạn sẽ tìm thấy một số điểm khác biệt chính với GPL v2.

Thuận lợi cho nhà sản xuất phần mềm GPL v3

Là nhà sản xuất phần mềm được cấp phép GPL v3, bạn không thể chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra khi sử dụng phần mềm của mình.

Bạncó thểthêm bảo hành trên phần mềm nếu bạn muốn, nhưng theo mặc định, bạn không thể chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, một lợi ích lớn là phần mềm được cấp phép như GPL không thể được cấp phép lại theo một giấy phép dễ dãi hơn.

Điều bạn phải cung cấp với tư cách là nhà sản xuất phần mềm GPL v3

Là nhà sản xuất phần mềm GPL, bạn phải:

  • Bao gồm bản sao đầy đủ của phiên bản giấy phép GPL trong gói bạn phân phối
  • Bao gồm bản quyền của bạn
  • Bao gồm tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành

Nếu bạn phân phối phiên bản thực thi của phần mềm, bạn phải cung cấp mã nguồn của phần mềm cho bất kỳ ai yêu cầu.

Ngoài ra (chỉ GPL v3) nếu phần mềm là một phần của thiết bị tiêu dùng, bạn phải cung cấp hướng dẫn cài đặt để cho phép bất kỳ ai sửa đổi phần mềm, tạo tệp nhị phân và cài đặt lại.

Nếu bạn đang phân phối lại phiên bản phần mềm GPL đã sửa đổi, bạn cũng phải:

  • Bao gồm bản quyền phiên bản gốc
  • Bao gồm các hướng dẫn để có được phiên bản gốc
  • Bao gồm danh sách các thay đổi được thực hiện đối với phần mềm gốc

Thuận lợi cho người dùng phần mềm GPL v3

Là người dùng phần mềm GPL v3, bạn có rất nhiều quyền tự do:

  1. Bạn có thể sử dụng phần mềm GPL cho mục đích thương mại
  2. Bạn có thể sửa đổi phần mềm và tạo tác phẩm phái sinh
  3. Bạn có thể phân phối phần mềm và bất kỳ tác phẩm phái sinh nào do bạn sản xuất mà không cần phải xin phép hoặc trả tiền cho bất kỳ ai

Ngoài ra, chỉ dành cho GPL v3 (không phải GPL v1 hoặc v2), bạn an toàn với bất kỳ bằng sáng chế nào thuộc sở hữu của những người đóng góp cho phần mềm bạn sử dụng (họ cấp cho bạn quyền tích hợp để sử dụng phần mềm bất kể họ sở hữu bằng sáng chế nào, và họ không thể kiện bạn vì đã sử dụng nó)

Nhược điểm cho người dùng phần mềm GPL v3

Bạn không thể thay đổi giấy phép của mã bạn đã nhận được dưới dạng GPL. Bạn có thể áp dụng các sửa đổi đối với phần mềm, nhưng bạn không thể thay đổi giấy phép thành thứ khác.

Sau khi phần mềm là GPL-ed, nó sẽ luôn có giấy phép đó kèm theo.