Tạo ra giá trị

Là một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, bất cứ thứ gì bạn vận chuyển đều tạo ra giá trị

Là một nhân viên, nếu bạn bị sa thải, bạn sẽ không có gì trong tay.

Là một freelancer, khi bạn ngừng làm việc, bạn không còn lại gì, không có giá trị nào còn lại trong danh mục đầu tư của bạn ngoại trừ một số ảnh chụp màn hình hoặc video mẫu về công việc trước đây của bạn, bản thân nó không có giá trị gì.

Điều quan trọng là phải hiểu những khái niệm này: nếu chủ lao động hoặc nhà thầu của bạn không còn cần bạn nữa, bạn sẽ phải tìm chủ lao động hoặc người mua khác. Đó là một chu kỳ vô tận trừ khi bạn bắt đầu xây dựng sản phẩm của riêng mình ngay bây giờ.

Đây không phải là một quá trình đơn giản và có thể mất nhiều tháng để tạo ra sản phẩm và bắt đầu bán nó, và quan trọng hơn là tạo ra một hệ thống thúc đẩy doanh số bán hàng tự động thông qua tiếp thị phù hợp.

Kể từ thời điểm bạn có sản phẩm của mình, chúng sẽ là sản phẩm của bạn mãi mãi. Bạn đang tạo ra giá trị, bạn giới thiệu một cái gì đó mới với thế giới. Bạn đã xây dựng một tài sản. Tài sản này có thể được bán, nếu bạn có thể xây dựng một doanh nghiệp xung quanh nó.

Sản phẩm của bạn có thể tạo ra giá trị trong nhiều năm.

Tôi hiện có nhiều sản phẩm để bán, một số sản phẩm đã tạo ra hàng chục nghìn đô la mỗi sản phẩm trong nhiều năm theo cách hoàn toàn tự động. Các sản phẩm được tạo ra trong vòng vài giờ đã thành công vì chúng đã giải quyết được một vấn đề và tôi đã có thể tìm thấy kênh bán hàng phù hợp.

Rõ ràng là không phải sản phẩm nào cũng thành công, trước đây tôi đã làm ra những sản phẩm mà sau vài tháng căng thẳng đưa chúng ra ánh sáng, chúng đã thất bại trên thị trường, và sau một vài tháng thử và sai, tôi đã bỏ rơi chúng.

Điều này cũng có thể xảy ra với bạn, nósẽxảy ra với bạn. Điều quan trọng là phải hiểu tại sao điều này lại xảy ra và để tránh mắc phải những sai lầm tương tự trong tương lai.


Các hướng dẫn phòng thí nghiệm khác: