Gatsby, sửa lỗi "không thể tìm thấy mô-đun gatsby-cli / lib / report"

Cách tôi khắc phục một lỗi lạ: Không thể tìm thấy lỗi mô-đun gatsby-cli / lib / report mà tôi gặp phải khi tạo trang web Gatsby

Tôi đã tạo một trang web bằng cách sử dụngGatsbyvà tôi đã chạygatsby developđể khởi động một máy chủ cục bộ.

Nhưng một lỗi kỳ lạ đã xuất hiện, tô màu bằng màu đỏ cho thiết bị đầu cuối của tôi:

Gatsby error

Sau một vài tìm kiếm trên GitHub và StackOverflow (tôi đã tìm thấy rất nhiều người có cùng vấn đề!) Và đây là cách đã sửa lỗi.

Đầu tiên, tôi đã xóanode_modules:

rm -rf node_modules

then I used yarn instead of npm install:

yarn

This installed all the packages again.

Finally I ran gatsby develop and it worked.

Not sure what the cause problem is/was, but I tried again running npm install instead of yarn and it didn’t work.


More js tutorials: