Kiến thức cơ bản về điện tử: Vcc, nối đất, ...

Trong tất cả các dự án và giải thích, tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ khác nhau để xác định cùng một điều.

Đặc biệt tôi có thể đề cập đến-,0V, cực âm của pin, nối đất,GNDVss.

Tất cả những điều đó có nghĩa là cực âm của pin ở 0V.

Ở phía bên kia của quang phổ, tôi đề cập đến+,Vcc,Vddhoặc cực dương.

Điều này đề cập đến cực dương của pin, giá trị chính xác sẽ khác nhau tùy thuộc vào pin hoặc nguồn điện được sử dụng:9V,3.3V,5V, và như thế.

Tại sao quá nhiều điều khoản? Các họ linh kiện điện tử khác nhau đã thông qua các từ viết tắt khác nhau:

  • TTL(Transistor-Transistor Logic) sử dụng các thành phầnVccGND.
  • CMOS(Bổ sung Metal-Oxide-Semiconductor) sử dụng các thành phầnVddVss).

Các hướng dẫn về điện tử khác: