Bạn luôn cần một cơ sở dữ liệu cho ứng dụng của mình?

Một số suy nghĩ về sự cần thiết của một cơ sở dữ liệu. Có thể bạn cần, có thể không.

Bạn luôn cần một cơ sở dữ liệu cho ứng dụng của mình? Dĩ nhiên là không.

Như với mọi thứ trong công nghệ, không có gì là lý tưởng trong mọi tình huống.

Máy tính cung cấp nhiều cách khác nhau để lưu trữ dữ liệu. Sự thay thế rõ ràng nhất làcác tập tin.

Một ví dụ phổ biến là CMS. Một số CMS sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu (ví dụ như WordPress), một số CMS khác thích lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng tệp (nghĩ Grav hoặc Statamic).

Không sử dụng cơ sở dữ liệu trong trường hợp đó có nghĩa là việc triển khai dịch vụ lưu trữ đơn giản hơn.

Nhưng khi xử lý nhiều dữ liệu, cơ sở dữ liệu chắc chắn là một cách tuyệt vời để đơn giản hóa cuộc sống của bạn về lâu dài.

Nếu bạn đang xây dựng ứng dụng macOS hoặc iOS, bạn có thể quyết định rằng tệp JSON hoặc Plist là tất cả những gì bạn cần để xử lý dữ liệu, vì người dùng không cần phải lưu trữ nhiều tệp.

Hoặc có thể Core Data (một trình bao bọc cho cơ sở dữ liệu SQLite nội bộ) là tốt nhất cho bạn.

Như mọi khi, tất cả đều là sự cân bằng giữa phức tạp và tiện lợi.


Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: