DNS, Hệ thống tên miền

Tổng quan cấp cao về DNS là gì và nó hoạt động như thế nào

Bạn thường không cố gắng truy cập một trang web bằng địa chỉ IP của nó. Bạncó thể, nhưng nó rất hiếm.

Bạn thường sử dụng mộttên miền. Như google.com hoặc flaviocopes.com.

Điều này rất tiện dụng vì ví dụ như tôi có thể thay đổi máy chủ và công ty mà tôi sử dụng để lưu trữ một trang web, trong khi vẫn duy trì cùng một tên miền.

Hệ thống ánh xạ tên miền tới địa chỉ IP được gọi là DNS:Hệ Thống Tên Miền.

DNS là một mạng lưới các máy chủ. Nhà cung cấp của bạn sẽ có DNS riêng, bộ định tuyến của bạn đã được cấu hình sẵn để sử dụng nó.

Bạn cũng có thể chọn sử dụng máy chủ DNS của Google, có địa chỉ IP8.8.8.8.

Các máy chủ DNS đó sẽ nhận các yêu cầu từ máy tính của bạn và đến lượt nó sẽ yêu cầu máy chủ DNS tham chiếu của riêng chúng.

Hệ thống được tổ chức giống như một cái cây. Có một máy chủ DNS ở trên cùng, được gọi làmáy chủ DNS gốc.

Để đơn giản hóa, nó biết địa chỉ IP của máy chủ DNS đang quản lý từng phần mở rộng tên miền, nhưcom,net,orgv.v., bao gồm các phần mở rộng tên miền dành riêng cho quốc gia và các phần mở rộng mới nhưblog,devhoặc làtech.

Các máy chủ DNS đó biết ánh xạ địa chỉ IP của tất cả các miền trong phần mở rộng của chúng.

Tất nhiên hệ thống được thiết lập để đảm bảo bộ nhớ đệm, khả năng dự phòng và khả năng chịu đựng các yêu cầu đồng thời cao, nhưng đây là ý tưởng chung.


Các hướng dẫn khác về mạng: