Hệ thống thông tin, dữ liệu và thông tin

Thế giới hiện đại hoàn toàn xoay quanh thông tin và dữ liệu. Có gì khác biệt?

Thế giới hiện đại hoàn toàn xoay quanhthông tin.

Các công ty, lớn và nhỏ, tạo ra rất nhiều giá trị một cách thích hợpquản lý thông tin, và nhiều khi đó là hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.

Hầu hết các công ty không thể tồn tại nếu không có sự quản lý thích hợp thông tin họ cần để vận hành, nói cách khác làhệ thống thông tin.

Hệ thống thông tin là gì?

Anhệ thống thông tinlà nhóm các thủ tục và tài nguyên mà chúng tôi sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý và giao tiếpthông tincần thiết trong một tổ chức.

Hệ thống thông tin máy tính là gì?

AHệ thống thông tin máy tínhlà tập hợp con của hệ thống thông tintự động hóaquản lý thông tin bằng máy tính.

Bên trong hệ thống thông tin máy tính, thông tin được lưu trữ dưới dạngdữ liệu.

Sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu là gì?

Dữ liệulà một đơn vị kiến thức số ít. Bản thân nó không có giá trị nội tại. Chúng ta không thể rút ra ý nghĩa từ nó, nếu không biết thêm về nó.

Thông tinlà thứ mà chúng ta có thể liên kết với dữ liệu, để có thể gắn một ý nghĩa cho nó.

Hãy để tôi làm một ví dụ. Con số 36 làdữ liệu. Biết rằng 36 tuổi của em làthông tin. Thông tin mà dữ liệu đại diện cho tuổi của tôi là kiến thức cần thiết, then chốt trong hệ thống thông tin.


Các hướng dẫn khác về cơ sở dữ liệu: