Nhập tệp CSS bằng @import

Tìm hiểu cách nhập tệp CSS bằng chỉ thị @import

Từ bất kỳ tệp CSS nào, bạn có thể nhập tệp CSS khác bằng cách sử dụng@importchỉ thị.

Đây là cách bạn sử dụng nó:

@import url(myfile.css)

url () có thể quản lý URL tuyệt đối hoặc tương đối.

Một điều quan trọng bạn cần biết là@importCác chỉ thị phải được đặt trước bất kỳ CSS nào khác trong tệp, nếu không chúng sẽ bị bỏ qua.

Bạn có thể sử dụng bộ mô tả phương tiện để chỉ tải tệp CSS trên phương tiện cụ thể:

@import url(myfile.css) all;
@import url(myfile-screen.css) screen;
@import url(myfile-print.css) print;

Tải xuống miễn phí của tôiSổ tay CSS


Các hướng dẫn css khác: